Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.4.1. Veřejnoprávní cesta

Pokud je to možné, je vhodné se obrátit se svým podnětem (stížností) na příslušný orgán státní správy. Takovými orgány jsou např.:

Inspektorát práce – v případě, že se diskriminace dopouští zaměstnavatel

Úřad práce – pro případ, že se obětí diskriminace stane uchazeč/-ka o zaměstnání

Česká obchodní inspekce – pokud se jedná o diskriminaci spotřebitele

Česká školní inspekce - v případě, že dochází k diskriminaci v oblasti vzdělávání

Výhodou veřejnoprávní cesty je to, že není pro stěžovatele spojena s žádnými nebo jen s minimální náklady. Touto veřejnoprávní cestou však nelze dosáhnout odstranění závadného stavu, ani nelze žádat přiměřené zadostiučinění či náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy v penězích.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next