Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.4.4. Věcná příslušnost soudu k podání antidiskriminační žaloby

Příslušným k podání žaloby podle § 10 ADZ je okresní soud (§ 9 odst. 2 a 3 OSŘ a contrario). Jak bylo uvedeno shora, výjimečně mohou obdobné spory rozhodovat i správní soudy, a to pokud se diskriminace stala v důsledku správního rozhodnutí

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next