Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)

Příkladem upuštění od diskriminace bude např. zamezení dalšího obtěžování zaměstnance díky organizačním změnám na pracovišti, nebo zpětvzetí výpovědi založené na diskriminačních důvodech.

Žalobní návrh (petit) zdržovací žaloby podle § 10 ADZ přesně popsat, v čem konkrétně diskriminace v daném případě spočívá (např. v tom že byl žalobce opakovaně obtěžován vedoucím svého oddělení), a zároveň jakých zásahů, k nimž již došlo, se má žalovaný přesně zdržet. I následný výrok rozhodnutí soudu musí být ve všech těchto směrech přesně individualizován.

Protože zákonodárce na prvé místo staví možnost požadovat ukončení diskriminace, resp. odstranění jejích následků, v úvahu bude za určitých okolností připadat též předběžné opatření.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next