Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace

Někdy důsledky diskriminace trvají, a bude možno požadovat jejich odstranění. Příkladem bude žaloba na přijetí diskriminovaného žadatele do určité pracovní pozice nebo uzavření nájemní smlouvy na byt s diskriminovanou osobou, případně žaloba na obec, ve které se bude žalobce domáhat zapsání do seznamu uchazečů o byt.

Žalobní návrh (petit) odstraňovací žaloby musí vždy přesně označit to, co má žalovaný vykonat. Obecně lze říci, že způsob odstranění následků diskriminace má odpovídat obsahu, formě i rozsahu neoprávněného diskriminačního zásahu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next