Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.4.3. Soudní poplatek za podání antidiskriminační žaloby

Návrh na zahájení řízení ve věcech diskriminace je zpoplatněn částkou 1 000,- Kč, a to za předpokladu, že neobsahuje návrh na přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích. Pokud takovýto návrh obsahuje, bude se soudní poplatek vypočítávat z žalované částky, přičemž bude činit ve výši žalované částky do 15 000,- Kč včetně 600,- Kč, v částce vyšší než 15 000,- Kč 4 % z požadované částky, nejvýše však 1 000 000,- Kč.

Problémem je právě praxe vyměřování soudního poplatku, který bude určován právě z výše požadované částky. Lze dokonce zvažovat, zda tato praxe neoslabuje účinnou ochranu obětí diskriminace ve smyslu judikatury Evropského soudního dvora.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next