Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

3.1.1.2. Advokát určený Českou advokátní komorou

Účastník se může obrátit se na Českou advokátní komoru (ČAK) s žádostí o určení advokáta pro poskytnutí bezplatné právní pomoci nebo pomoci za sníženou odměnu. Žádost na ČAK je nutné podat včas a jen za podmínky, že žadatel nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem; současně žadatel musí doložit ČAK prohlášení nejméně 2 advokátů, kteří mu odmítli bezplatně právní pomoc poskytnout.

ČAK si rovněž vymiňuje určení advokáta jen pro jednu konkrétní právní službu, která nezbytně nutně, resp. povinně vyžaduje zastoupení advokátem. Advokáty ČAK neurčuje k právním službám, kde není zastoupení advokátem vyžadováno a není nezbytně nutné, a rovněž ne ke generálnímu zastupování žadatele v různých kauzách.

Prokáže-li žadatel splnění stanovených podmínek, má právo na určení advokáta k poskytnutí právní služby. Podmínky, za nichž advokát žadateli právní službu poskytne, jsou stanoveny v rozhodnutí předsedy ČAK o určení advokáta.

Jestliže žadatel rovněž prokáže, že jeho příjmové, majetkové a sociální poměry odůvodňují poskytnutí bezplatné právní služby, případně za sníženou odměnu, může být rozhodnuto o tom, že právní služba bude žadateli poskytnuta bezplatně nebo za sníženou odměnu.

I zde platí, že povinnost poskytnout právní služby bezplatně ČAK kdykoli, případně i se zpětnou účinností, zruší nebo změní, jestliže již poměry žadatele bezplatné poskytnutí služby neodůvodňují (případně nikdy neodůvodňovaly).

Možnosti bezplatného právního poradenství a zastoupení a příslušné formuláře žádostí o určení advokáta a formulář pro prokázání majetkových poměrů zde

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next