Právo a terénní sociální práce

V civilním řízení existují dvě možnosti, jak dosáhnout bezplatné právní pomoci při jednání před soudem; náklady na tuto právní pomoc pak nese stát – právní zástupce ustanovený soudem a advokát určený Českou advokátní komorou.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next